En människa, stor skillnad.

Jag vill bara påminna om hur stor skillnad en enda människa kan göra och påverka. Till de dagar när man undrar vad för differece eller påverkan man faktiskt har.
allmänt | |
Upp