LEV!! :)

Sanning.
Inombords.
Finns alltid där.
Lyssna.
Andas.
Titta.
Tro.
 
 
Närvaro.
Frånvaro.
Tankar.
Existera.
Andas.
Observera.
Titta.
Tro.
 
LEV!
allmänt | |
Upp